Kancelaria Prawno-Rachunkowa Mariola Kuczyńska

Cena za nasze usługi jest negocjowana z każdym klientem indywidualnie i jest ona uzależniona od kilku czynników, m.in.:

  • rodzaju ewidencji księgowej
  • ilości dokumentów
  • specyfiki działalności firmy
  • ilości zatrudnianych pracowników

Poniżej podajemy minimalne stawki dla poszczególnych rodzajów ewidencji:

  • od 150 PLN - uproszczone ewidencje księgowe
  • od 200 PLN - podatkowa książka przychodów i rozchodów
  • od 500 PLN - księgi handlowe
  • od 30 PLN za pracownika – płace
  • od 20 PLN za pracownika – kadry
  • od 35 PLN za zleceniobiorcę – umowy cywilno-prawne

* wszystkie ceny są cenami bez podatku od towarów i usług